A READ-IN-CLUB projektről

A READ-IN-CLUB - READ-INg for CultUres over Borders – projekt, melynek megvalósításában 5 különböző országból (Görögország, Magyarország, Szlovénia, Horvátország és Ciprus) 6 partnerintézmény működik együtt (a CulturePolis, Görög Kulturális Alapítvány, az iTSudy Kft., a Szlovén Írószövetség, a Srsen Ivan - Sandorf Kiadó és az iED) abból a felismerésből indult ki, hogy a társadalomnak meg kell szereznie azokat a készségeket és kompetenciákat, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy gyorsan és zökkenőmentesen kilábaljon a válságból.

A READ-IN-CLUB-ban az irodalom művészete, a könyvklubok és az olvasóközösségek, az informális tanulást és a párbeszédet elősegítve olyan támogató kulturális környezetet hoznak létre a digitális technológia erejével felvértezve, amelyben az embereket arra ösztönzik, hogy újítókká váljanak, és élethosszig tartó, eredményes tanulást folytassanak.

Ebben az összefüggésben a READ-IN-CLUB a könyvszakma azon szakembereit célozza meg, akik olvasóklubok vagy egyéb irodalommal kapcsolatos oktatási tevékenységek szervezését és koordinálását végzik: írók, szerzők, fordítók, magán- és közkönyvtárak vezetői és képviselői, olvasóklubok/könyvklubok moderátorai, kiadók és irodalmi szervezetek vezetői, szerkesztők.

A projekt céljai 

A projekt céljai a következők:

a) Az Unió értékeire alapozott és az irodalom által generált és közvetített, ágazatokon átívelő együttműködési kialakítása.

b) Választ adni arra a kihívásra, hogy a társadalmi befogadást és a kultúrák közötti párbeszédet célzó olvasóklubok oktatási aspektusát hogyan lehet beépíteni a könyvipar „digitális, COVID utáni napirendjébe”.

c) Az olvasóklubok-koordinátorainak készségeik és digitális kompetenciáik fejlesztésére irányuló képzése annak érdekében, hogy az interkulturális párbeszéd „irodalmi mentoraivá” váljanak.

d) Digitális olvasóklub-platform, innovatív képzési anyagok és tartalmi módszerek kidolgozása és megvalósítása az olvasóklub-koordinátorok és közösségeik igényeinek megfelelően, annak érdekében, hogy minden szinten megfelelően elláthassák feladataikat.

A Read-In-Club projekt a következőkre épít

Irodalmi és európai értékek

„Az irodalom fontos eszköze a világ alakításának, a polgárok által elfogadott normák és értékek tükrözésének, megerősítésének, de egyben megalkotásának is” (Baumbach, 2009). Az irodalom jelentősége az olyan alapvető európai értékek megszólításában és közvetítésében nyilvánul meg, mint a demokrácia, az emberi jogok, a szabadság, a tisztelet, az egyenlőség, a befogadás és a tolerancia, amelyekben az EU iránymutatásai mérvadóak.

Reprezentatív példa erre az EU irodalmi díj (EUPL), amelynek célja az EU gazdag kulturális és nyelvi sokszínűségének védelme és támogatása, a közös európai értékek hangsúlyozása, valamint a kulturális és kreatív ágazatok versenyképességének fokozása. Ehhez hasonló a Literature Across Frontiers (LAF), egy európai platform az irodalmi értékek megosztására, illetve a Translation and Policy Debate (Fordítási és politikai vitafórum), melynek célja a kultúrák közötti párbeszéd fejlesztése az irodalom révén. „Az európai irodalom kultúránk és identitásunk alapvető része, és a fordítás segítségével hozzájárul egy közös kulturális tér megteremtéséhez” – fogalmazott Valer-Daniel Breaz román kulturális és nemzeti identitásügyi miniszter a 2019-es EUPL átadóünnepségen.
(forrás).

Az olvasóklubok, mint az élethosszig tartó tanulás színterei

„A szépirodalom, a könyvklubok és olvasóközösségek intézménye a kreatív és kulturális szektorhoz (CCS) tartozik, és mint az informális tanulás és párbeszéd erőteljes elősegítői, biztosítják a véleménynyilvánítás, a kreativitás és az innováció szabadságát, elősegítik az integrációt és lebontják a társadalmi és kulturális akadályokat”. Az UNESCO felmérése (2019) szerint a támogató kulturális környezetek, például a könyvklubok nagyobb valószínűséggel ösztönzik az embereket arra, hogy kihasználják a lehetőségeket készségeik hasznosítására és továbbfejlesztésére, valamint, hogy független és hatékony „élethosszig tartó” tanulókká váljanak. Az olvasócsoportok oktatási szempontból kritikus és társadalmilag lényeges szerepe mindig is nyilvánvaló volt az akadémiai tanulmányokban, például Sedo etnográfiai kutatásában (2002): „A könyvklub környezetben az olvasók képesek kielégíteni tudásuk gyarapítása, könyvek iránti szeretetük. és a közösségi kötelékek iránti igényüket”.
 

A pandémia társadalmi hatása a kreatív és kulturális szektorra 

A kreatív és kulturális szektor a könyviparral együtt a társadalom azon szegmensei közé tartozik, amelyeket a COVID-19 válság leginkább sújt: egyértelmű, hiszen 2020 áprilisában gyakorlatilag MINDEN európai országban bezártak a könyvtárak (UNESCO, 2020). A válság társadalmi hatása óriási: sérül az emberi interakció, és az uniós polgárok megtapasztalják az otthonmaradás és a bezártság alatti élet „új normalitását”, ahol a művészet és a kultúra uniós értékei, a társadalmi kohézió, a befogadás, a kultúrák közötti párbeszéd és a közösségi szerepvállalás, a mások megértése és a tolerancia nagy kihívást jelentenek.

 • A fentiek tükrében és az Erasmus+ program COVID-19 helyzetre adott válaszának keretében a READ-IN-CLUB projekt célja:
  • Ágazatokon átívelő együttműködési megközelítés kialakítása – az EU-ban megfogalmazott értékek alapján, amelyeket az irodalom művészete generál és közvetít.
  • Válaszadás arra a kihívásra, hogy a társadalmi befogadást és a kultúrák közötti párbeszédet célzó olvasóklubok oktatási aspektusát beépítsék a könyviparban érdekelt felek „digitális, COVID utáni napirendjébe”.
  • Az olvasóklub-koordinátorok készségeinek és digitális kompetenciáinak képzés keretében történő fejlesztése, illetve az interkulturális párbeszéd „irodalmi mentoraivá” tétele.

  • Digitális olvasóklub-platform, innovatív képzési anyagok és tartalmi módszerek kidolgozása és biztosítása az olvasóklub-koordinátorok és közösségeik igényeinek sikeres kielégítése érdekében, minden szinten.

Célcsoportok

E célok elérése érdekében a projekt által közvetlenül megszólított célcsoportok a könyvszakma szakemberei, akik olvasóklubok vagy egyéb irodalommal kapcsolatos oktatási tevékenységek szervezését és koordinálását végzik:

 • írók, szerzők, fordítók
 •  Magán- és közkönyvtárak igazgatói és képviselői
 • Olvasóklubok/könyvklubok moderátorai
 • Kiadók és irodalmi szervezetek vezetői, kiadók, szerkesztők.

A projektet nemzetek közötti együttműködésben kell végrehajtani, hogy támogassuk a páneurópai fellendülési erőfeszítéseket, és a kreatív és kulturális szektor válság utáni fejlesztését kreatív és innovatív  megoldások generálásával, az EU különböző szervezetei közötti gyümölcsöző és erőteljes együttműködése eredményeként. Ezen túlmenően a READ-IN-CLUB által képviselt transznacionális megközelítés is kiemelt jelentőséggel bír az Európai Unión belüli különböző kultúrák és nemzeti identitások közötti interkulturális párbeszédben. Ennek szellemében a READ-IN-CLUB transznacionális eleme a nemrégiben elindított európai gazdaságélénkítési tervhez (2020) és a „nemzetközi kulturális kapcsolatok 2016-os stratégiájához” igazodik, hozzájárulva a COVID-19 világjárvány elleni uniós válaszlépésekhez és a társadalmi kihívások megoldásához.