A partnerség

logo

 

CulturePolis

A CulturePolis egy nonprofit civil társadalmi szervezet, amelyet 2006-ban Korfu szigetén (Görögország) korábbi EU-tisztviselők és más szakemberek alapítottak, és amelynek fő célja a kutatás, a párbeszéd és a kezdeményezések elősegítése, valamint tájékoztatás, figyelemfelkeltés és célzott fellépés mindenféle állami és magánszervezettel együttműködve az alábbiakkal kapcsolatos témákban:

  • a tágabb értelemben vett művészet és kultúra
  • kultúrák közötti párbeszéd és kulturális sokszínűség
  • fenntartható fejlődés és társadalmi kohézió
  • kulturális és kreatív gazdaság
  • innovatív megközelítések és új technológiák a kultúra és a kulturális turizmus területén.

A CulturePolis irodákat működtet Korfun és Athénban, és tevékenységet folytat Európában, a Balkánon és a Földközi-tenger medencéjében, valamint számos nemzeti, európai és nemzetközi projektet tervezett és valósított meg projektvezetőként vagy projektpartnerként; elsősorban az örökségkezelésre, a kulturális és kreatív iparágakra (CCI), az innovatív kulturális turisztikai termékekre összpontosítva, pl. innovatív művészi platformok;

Civil társadalom és ifjúság; Társadalmi befogadás; ideértve a hozzáférhetőség előmozdítását a kultúrában, az innovációban és az IKT-ban.
Ezen túlmenően a CulturePolis 2020 óta felavatott egy központot, amelynek célja az arab és a görög kultúra közötti kulturális elemek megerősítése és népszerűsítése a jobb megértés érdekében.

„Arra helyezzük a hangsúlyt, mi köt össze bennünket, nem pedig arra, ami elválaszt minket” – ez az új, önálló kezdeményezés lényege, amely a CulturePolis égisze alatt zajlik. Ennek célja, hogy akciókat indítson a „másik” fél kultúráján és irodalmán keresztül történő megértésére. Nyilvános kísérletet végeznek a görög és arab kultúrák közötti kapcsolatok és kölcsönhatások elemzésére és tanulmányozására, elsősorban szakszerűen lefordított arab irodalmi műveken keresztül, a politikai, vallási törekvések és hasonló tényezők befolyása nélkül. Fő tevékenységeik közé tartoznak a közönségrendezvények, workshopok, digitális könyvklub létrehozása stb.

ITStudy Hungary Oktató és Kutatóközpont Kft. 

Az iTStudy Hungary Oktatási, Informatikai és Technológiai Kutatóközpont több mint húsz éve dolgozik a szak- és felnőttképzésben, akkreditált magyar felnőttképzési intézményként. A cég fő profilja: informatikai minősítések és képzések szervezése a felnőtt- és szakképzés területén; web alapú fejlesztések (online együttműködést támogató webes alkalmazások, eLearning megoldások); tantervek és online oktatási tartalmak fejlesztése. Az iTStudy fő tevékenységeként online továbbképző kurzusokat tart tanárok számára az IKT oktatási célú használatáról, valamint felnőtteknek, elsősorban az irodai alkalmazások használatáról. A cég kutatási területei: technológia-alapú tanulás (TEL), az információs társadalom új tanulási/tanítási paradigmája, hálózatban történő tanulás és konnektivizmus.

Az iTStudy széleskörű hazai és európai szakmai partnerséggel rendelkezik, számos kutató-oktatási intézettel és ipari partnerrel működik együtt az IT szektorból, és több éves tapasztalattal rendelkezik a hazai és európai projektek koordinálásában.

Görög Kulturális Alapítvány

A Görög Kulturális Alapítványt 1992-ben hozták létre, athéni székhellyel. Fő tevékenysége a görög kultúra és nyelv népszerűsítése az egész világon. Célja megvalósítása érdekében a központ más kulturális és oktatási intézményekkel együttműködve kulturális rendezvényeket, így kiállításokat, koncerteket, színházi előadásokat, fesztiválokat, online akciókat, vetítéseket, előadásokat, beszélgetéseket szervez. Részt vesz európai és nemzetközi évfordulókon, valamint színházi, mozi és zenei heteken. Ezenkívül globális szinten együttműködik a görög kultúrához kapcsolódó egyetemi tanszékekkel, görög nyelviskolákkal, nagykövetségekkel, kulturális központokkal, múzeumokkal és könyvtárakkal.

A Görög Kulturális Alapítvány képviseleteket hozott létre Odesszában, Alexandriában és Berlinben, és irodákat vagy központokat működtet Londonban, Bécsben, Brüsszelben, Washingtonban, Triesztben, Belgrádban, Bukarestben, Tiranában, Szófiában és Melbourne-ben.
Végül, de nem utolsósorban, az Alapítvány a vezetője az Anna Lindh Euro-Mediterrán Partnerségért és Kultúrák közötti párbeszédért Alapítvány görög hálózatának, valamint tagja az Európai Unió Nemzeti Kulturális Intézeteinek (EUNIC).

A.B. Vállalkozásfejlesztési Intézet Kft.

A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI INTÉZET az IED vállalkozásfejlesztési iroda 15 éves működésének eredményeként jött létre – az innováció előmozdítása és a vállalkozói szellem erősítése mellett elkötelezett szervezet. A VÁLLALKOZÁSI FEJLESZTÉSI INTÉZET a vállalkozások támogatása céljából jött létre, a vezetési tanácsadást technológiai eszközökkel ötvözve. Mélyreható és funkcionális szakértelmet kínál, és olyan munkaerő-megoldásokat kínál, amelyek biztosítják az üzleti fejlődést.

A piac igényei folyamatosan változnak, miközben a VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI INTÉZET folyamatosan keresi az új és innovatív szolgáltatásokat ügyfelei kiszolgálására.
Ezen túlmenően valósítja meg a munkaerő készségfejlesztését, a működés javítását, új munkamódszerek alkalmazását, amelyek elősegítik az üzleti képességek növelését. A cég a gyakorlati és fenntartható eredmények elérésére összpontosít magas színvonalú műszaki szolgáltatások nyújtásával. Tapasztalatait, valamint a legkifinomultabb termékeit, képességeit, módszereit és eszközeit felhasználva piacvezető megoldásokat kínál különféle iparágakban és piacokon.
A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI INTÉZET fókuszában a következők állnak:

• Vállalkozói szellem

• Tanácsadás

• Kiképzés

• Értékelés

• Benchmarking

• Kockázatkezelés

• Emberi erőforrások

• Marketing.

A cég abban a helyzetben van, hogy tudja azonosítani és értékelni a különböző gazdasági szektorok (ipar, mérnöki ágak, mezőgazdaság, közszolgáltatások stb.) vállalkozásait és műszaki igényeit, különböző méretű és státuszú (kkv-k, induló vállalkozások, vezető vállalatok) vállalkozások esetében. A cég gyakorlati megoldásokat és tanácsokat ad a vállalkozásoknak, online termékeken és szolgáltatásokon keresztül;

• Vállalkozásfejlesztés stratégiai tervezése

• Piackutatás és -fejlesztés

A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI INTÉZET, elsődleges célja, hogy segítse az ügyfeleket egyéni igényeik azonosításában, célstratégiák és cselekvési tervek kidolgozásában, valamint az üzleti siker fenntartásához szükséges intézkedések megtervezésében. A szolgáltatásokat személyre szabottan úgy tervezik, hogy növeljék a termelékenységet, a kommunikációt, a hatékonyságot, a növekedést és a sikert. Az évek során kialakult partnerségi hálózat biztosítja a teljes körű megoldások kínálatát.


 

Sandorf Kiadó

A kiadóvállalat Sandorf Kiadó és Irodalmi Ügynökség néven alakult 2007-ben. A céget Ivan Sršen, diplomás nyelvész és történész alapította csaknem egy évtizedes szerkesztői tapasztalattal a háta mögött, aki számos szépirodalmi és ismeretterjesztő könyvet szerkesztett különböző horvát kiadók számára. A Sandorf független, több díjjal kitüntetett kiadó, és az első professzionális irodalmi ügynökség Horvátországban, amely a szerzőket külföldön is képviseli. Az éves kiadási terv huszonöt szépirodalmi és ismeretterjesztő címet tartalmaz a bölcsészettudományok spektrumában, a kultúra- és irodalomelmélet, a filozófia, a történelem, a művészet és a populáris kultúra területein. A Sandorf átfogó célja a kulturális, irodalmi események gyakoriságának növelése Horvátországban, és maximalizálja az írók, költők és az alkotói folyamat más résztvevőinek nemzetközi kapcsolatrendszerét a publikálásban és általában az irodalomban. A kiadó folyamatosan részt vesz különféle kulturális tevékenységekben és projektekben (Ulysses' Shelter, LitLink Fesztivál). A Sandorf kiadói rovatának érdeklődési köre az irodalom, a kultúra és irodalomelmélet, a történelem, a művészet és a populáris kultúra..

Szlovén Írók Szövetsége

A Szlovén Írók Szövetsége (SWA) egy önkéntes, független és nonprofit szervezet, amely a szlovén írók szakmai, társadalmi és kulturális érdekeit szolgálja. Az Egyesület tevékenysége az államhatároktól függetlenül felöleli a teljes szlovén kulturális teret. Az SWA arra törekszik, hogy biztosítsa az alkotói szabadságot, a szlovén könyvek lehető legjobb státuszát és az írók népszerűsítését. Jelentős nemzetközi irodalmi programjaival, produkciós és kiadói tevékenységével Szlovénia legaktívabb szervezete és az irodalmi tevékenység fő központja. A nemzetközi tevékenységek középpontjában az irodalmi központokkal, írótársaságokkal és kulturális intézményekkel való kapcsolattartás és programcsere áll.