4. zaključni mednarodni sestanek partnerjev projekta READ-IN-CLUB je potekal v Ljubljani, kjer ima sedež Društvo slovenskih pisateljev (DSP), gostitelj sestanka. Srečanje je potekalo med 25. in 26. januarjem 2023 v prostorih DSP. Udeležili so se ga predstavniki skoraj vseh partnerjev: koordinatorica projekta s strani CulturePolis, dve projektni vodji z DSP, predstavnik HFC, predstavnik založbe Sandorf in projektna vodja z ITStudy. Projektna vodja z IED se srečanja v živo ni mogla udeležiti, zato je sodelovala virtualno.

Partnerji so se sestali, da bi pregledali celotno izvedbo projekta, razmislili o dosežkih in pridobljenih lekcijah, razpravljali o trajnostnih vidikih projekta in podrobno razpravljali o končnih korakih, ki so še potrebni, do uradnega zaključka projekta READ-IN-CLUB. Po koncu sestanka je projektna ekipa proslavila dosežke projekta. S tem so uradno obeležili konec projekta in zaključili z izvedbo aktivnosti. Na sestanku so prav tako pričeli razmišljati o tem, kako bodo pridobljene izkušnje koristile članom projektne ekipe in njihovim organizacijam pri izvajanju nadaljnjih projektov in pobud.