Read-In-Club Digital

edinstveno spletno stičišče kultur, literature in ljubiteljev branja!

Slika
about the reading club

Pridružite se klubom!

Kot glavni rezultat projekta Read-In-Club vam spletno mesto omogoča

  • vzpostavitev
  • pridružitev
  • organiziranje
  • upravljanje

knjižnih klubov ne glede na geografsko oddaljenost, ali da

  • naložite
  • ponudite
  • poiščete

vaše najljubše knjige. O uporabi digitalne platforme se lahko zlahka seznanite tako, da proučite uporabniški priročnik.

Pridruži se zdaj!

Tečaj za Lit. mentorje

BREZPLAČNO se lahko udeležite spletnega TEČAJA, ki vam omogoča, da izboljšate svoja didaktična znanja in digitalne kompetence ter postanete »Lit.mentor« medkulturnega dialoga. Tečaj je na voljo v angleškem, hrvaškem, grškem, madžarskem ter slovenskem jeziku in je namenjen

  • razvijanju medsektorskega načina sodelovanja, temelječega na vrednotah EU, ki jih ustvarja in prenaša literarna umetnost,
  • reševanju izziva vgrajevanja izobraževalnega vidika bralnih klubov za socialno vključenost in medkulturni dialog v »digitalni, post-covidni program« deležnikov knjižne industrije,
  • razvijanju in izvajanju platforme digitalnega bralnega kluba, inovativnega gradiva za usposabljanje in vsebinskih metodologij za uspešno izpolnjevanje potreb koordinatorjev bralnih klubov in njihovih skupnosti ter njihovo opolnomočenje na vseh ravneh.

Udeleži se tečaja

Slika
Courses
Slika
about the project

O projektu Read-IN-Club

Projekt READ-IN-CLUB—READ-INg for CuLtUres across Borders—vključuje 6 partnerjev (CulturePolis, Hellenic Foundation for Culture, iTStudy, Društvo slovenskih pisateljev, Sršen Ivan—Sandorf Publishing in iED) iz 5 različnih držav (Grčija, Madžarska, Slovenija, Hrvaška in Ciper) in izhaja iz potrebe, da našo družbo opremimo s tistimi veščinami in kompetencami, ki so bistvenega pomena za zagotavljanje hitrega in gladkega okrevanja po krizi.

Preberite več o projektu

Novice

What's new

V okviru info dneva, ki je potekal na spletu 24.

Društvo slovenskih pisateljev je 26.

14 december 2022 je bil dan, ko je bila spletna stran ReadInClub#Digital prvič predstavljena občinstvu mentorjev in članov bralnih klubov na srečanju v živo. Dogodek je potekal na enem najbolj priznanih in uglednih prizorišč knjižne kulture in branja, v knjižnici Centralnega statističnega ur

2. partnersko srečanje je v organizaciji založbe Sandorf potekalo med 31. marcem in 1. aprilom 2022 v živo v Splitu na Hrvaškem.  Vsak partner je predstavil svoja gradiva virtualnega seminarja, sledila je razprava.

3. mednarodni sestanek projektnih partnerjev je potekal v Gödöllőju na Madžarskem med 21. in 22. septembrom 2022, gostila pa ga je madžarska partnerska organizacija ITStudy.

Prvi mednarodni projektni partnerski sestanek je potekal v starem mestnem jedru Krfa med 7. 10. 2021 in 8. 10. 2021, gostil ga je CulturePolis. 

4. zaključni mednarodni sestanek partnerjev projekta READ-IN-CLUB je potekal v Ljubljani, kjer ima sedež Društvo slovenskih pisateljev (DSP), gostitelj sestanka.

Rezultati

Tu so objavljeni doseženi rezultati projekta,
prosto dostopni vsem zainteresiranim.

Results

Result 4 - Read-In-Club E-manual

E-priročnik, ki je bil razvit v tej fazi, nudi pomoč potencialnim koordinatorjem/članom bralnega kluba, da lahko koristijo rezultate, orodja in materiale projekta RE

kutatás, felmérés

Rezultat 1 - Poročilo o raziskavi

Poročilo o raziskavi READ-IN-CLUB predstavlja raziskavo o temah, povezanih s pomenom literature za medkulturni dialog, enakost, raznolikost in vključenost ter potencialu bralnih klubov za razvoj odraslih.

Rezultat 2: Seminarji in tečaji za usposabljanje

Read-In-Club seminarji in izobraževalni tečaj za Lit. mentorje. Gradiva za usposabljanje, razvita na podlagi izsledkov seminarjev, so bila oblikovana v izobraževalni tečaj, ki je na voljo v odprtem e-učnem okolju (Moodle).

O partnerjih projekta

A.B. INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT LTD (A.B. inštitut za razvoj podjetništva) je rezultat 15-letnega delovanja Inštituta za razvoj podjetništva (IED) – organizacije, ki se zavzema za spodbujanje inovativnosti in krepitev podjetniškega duha.

Preberi več

iTStudy Hungary Educational and Research Centre for Information and Technology Ltd. (madžarsko izobraževalno in raziskovalno središče za informacije in tehnologijo) že več kot dvajset let deluje na področju poklicnega izobraževanja in izobraževanja odraslih in je akreditiran madžarski inštitut za izobraževanje odraslih.

Preberi več

Založba Sandorf je bila kot založba in literarna agencija Sandorf ustanovljena leta 2007. Ustanovil jo je Ivan Sršen, diplomirani jezikoslovec in zgodovinar s skoraj desetletnimi uredniškimi izkušnjami, ki je za različne hrvaške založbe uredil vrsto leposlovnih in neleposlovnih knjig.

Preberi več

CulturePolis je leta 2006 ustanovljena civilnodružbena organizacija s sedežem na grškem otoku Krf, katere cilj je poudarjati, promovirati in trajnostno upravljati kulturno dediščino, zlasti na Krfu.

Preberi več

Društvo slovenskih pisateljev (DSP) je prostovoljna, neodvisna in neprofitna organizacija, ki služi poklicnim, družbenim in kulturnim interesom slovenskih pisateljev.

Preberi več

Helenski sklad za kulturo je bil ustanovljen leta 1992, sedež pa ima v Atenah. Njegov glavni cilj je promocija grške kulture in jezika po vsem svetu.

Preberi več