Στις 15 Ιανουαρίου, το A.B.IED διοργάνωσε μια ενημερωτική ημερίδα για να παρουσιάσει το έργο READ-IN-CLUB. Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της ψηφιακής αναβάθμισης των συντονιστών της λέσχης ανάγνωσης, με στόχο τη δημιουργία μιας πιο ελκυστικής και εμπλουτισμένης εμπειρίας για τα μέλη της λέσχης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με φυσική παρουσία και την παρακολούθησαν 23 συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων μέλη της λέσχης ανάγνωσης και συντονιστές λεσχών ανάγνωσης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν όλα τα παραδοτέα και οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τους σκοπούς και τους στόχους του έργου. Η παρουσίαση έτυχε θετικής υποδοχής και οι συμμετέχοντες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το έργο. Ήταν πρόθυμοι να μάθουν περισσότερα σχετικά με τα οφέλη του έργου  READ-IN και πώς θα μπορούσε να τους βοηθήσει να βελτιώσουν τις δραστηριότητες της λέσχης ανάγνωσης στην οποία συμμετέχουν.

Η εκδήλωση παρείχε μια εξαιρετική ευκαιρία στους συμμετέχοντες να συνδεθούν με άλλα μέλη της λέσχης ανάγνωσης και συντονιστές. Μπόρεσαν να  μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να συζητήσουν τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να συνεργαστούν για την επίτευξη των στόχων τους. Οι συμμετέχοντες είχαν επίσης τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήσεις και να λάβουν ανατροφοδότηση από τους συντονιστές του έργου.

Η επιτυχία της ενημερωτικής ημερίδας αποτελεί απόδειξη της σημασίας του έργου  READ-IN-CLUB. Ενισχύοντας τις ψηφιακές δεξιότητες των συντονιστών της λέσχης ανάγνωσης, το έργο έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει μια πιο ελκυστική και εμπλουτισμένη εμπειρία για τα μέλη της λέσχης. Είναι σαφές ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το έργο και είμαστε ενθουσιασμένοι που βλέπουμε πώς το έργο θα συνεχίσει να αναπτύσσεται.

Συμπερασματικά, το έργο READ-IN-CLUB είναι μια πολύτιμη πρωτοβουλία που έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει θετική αλλαγή στην κοινότητα των λεσχών ανάγνωσης. Η ενημερωτική ημερίδα που διοργάνωσε η A.B.IED στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία και ανυπομονούμε να δούμε το έργο να συνεχίζει να εξελίσσεται και να ωφελεί τις λέσχες ανάγνωσης σε όλο τον κόσμο.