ΕΤΑΙΡΟΙ

logo

 

CulturePolis

Η CulturePolis είναι μια Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών με έδρα την Κέρκυρα στην Ελλάδα, Από το 2006 έχει ως σκοπούς την ανάδειξη, προβολή και βιώσιμη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς ιδιαίτερα στην Κέρκυρα, την προώθηση των τεχνών και της πολιτιστικής και δημιουργικής επιχειρηματικότητας, την ανάπτυξη του διαπολιτισμικού διαλόγου καθώς και την ευαισθητοποίηση και κατάρτιση φορέων και πολιτών σε θέματα βιωσιμότητας και κοινωνικής καινοτομίας. Η CulturePolis δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, τα Βαλκάνια και τη Λεκάνη της Μεσογείου και προσεγγίζει τους φιλόδοξους αυτούς στόχους μέσω χρηματοδοτήσεων από ανταγωνιστικών προγραμμάτων κυρίως ευρωπαϊκών καθώς και εθνικών και διεθνών. Συμμετέχει σε διεθνή δίκτυα ενώ λειτουργεί επίσης ως δομή φιλοξενίας για εξειδικευμένες θεματικές και γεωγραφικές πρωτοβουλίες και στο πλαίσιο αυτό δημιούργησε το 2020 το "Κέντρο Ελληνικής και Αραβικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού - Κ.Ελ.Α.Λ.Π.".

iTStudy - Ουγγαρικό Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Κέντρο για τις Τεχνολογίες Πληροφοριών

Η εταιρεία iTStudy είναι ένα διαπιστευμένο Ουγγρικό Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο που δραστηριοποιείται για περισσότερα από είκοσι χρόνια στην επαγγελματική κατάρτηση και εκπαίδευση ενηλίκων. Το κύριο προφίλ της εταιρείας καλύπτει: Πιστοποιήσεις πληροφορικής και σεμινάρια στην εκπαίδευση ενηλίκων και στην επαγγελματική κατάρτιση, ανάπτυξη διαδικτυακών προιόντων και υπηρεσίων (π.χ. εφαρμογές σε ιστοσελίδες για την υποστήριξη διαδικτυακής συνεργασίας, πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης κτλ.) και ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικού περιεχομένου. Ως κύρια δραστηριότητα το iTStudy παραδίδει διαδικτυακά μαθημάτα προς εκπαιδευτικούς σχετικά με την χρήση των ΤΠΕ αλλά και προς το ευρύτερο ενήλικο κοινό σχετικά με τη χρήση εργαλείων δικτύωσης και μέσων κοινωνικής δικτύωσης που είναι χρήσιμα στην επαγγελματική και προσωπική ζωή. Τομείς έρευνας της εταιρείας είναι: η Τεχνολογικά Ενισχυμένη Μάθηση (Technology Enhanced Learning - TEL), τα νέα μαθησιακά/διδακτικά πρότυπα της κοινωνίας της πληροφορίας, η Διασυνδεδεμένης Μάθησης και του Συνδετισμού. Το iTStudy συμμετέχει σε εθνικές και ευρωπαϊκές συμπράξεις, συνεργάζεται με πολλά ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα και εξειδικευμένους εταίρους από τον τομέα της πληροφορικής και έχει πολυετή εμπειρία στο συντονισμό εθνικών και ευρωπαϊκών έργων.

Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού

Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού ιδρύθηκε το 1992 και εδρεύει στην Αθήνα, Ελλάδα. Κύριος στόχος του είναι η προβολή της ελληνικής κουλτούρας και γλώσσας σε όλο τον κόσμο. Για την εκπλήρωση του στόχου του, το κέντρο διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως εκθέσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, φεστιβάλ, διαδικτυακές δράσεις, προβολές, αναγνώσεις και συζητήσεις, σε συνεργασία με άλλους πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς. Συμμετέχει σε ευρωπαϊκές και διεθνείς επετείους καθώς και σε εβδομάδες θεάτρου, κινηματογράφου και μουσικής. Επιπλέον, συνεργάζεται με πανεπιστημιακά τμήματα Ελληνικών Σπουδών, σχολεία ελληνικής γλώσσας, πρεσβείες, πολιτιστικά κέντρα, μουσεία και βιβλιοθήκες σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού έχει ιδρύσει παραρτήματα στην Οδησσό, την Αλεξάνδρεια και το Βερολίνο. Λειτουργεί επίσης κεντρικά γραφεία σε Λονδίνο, Βιέννη, Βρυξέλλες, Ουάσιγκτον, Τεργέστη, Βελιγράδι, Βουκουρέστι, Τίρανα, Σόφια και Μελβούρνη. Τέλος, το ΕΙΠ ηγείται του ελληνικού δικτύου του Ιδρύματος Anna Lindh για την Ευρωμεσογειακή Συνεργασία και τον Διάλογο μεταξύ Πολιτισμών και είναι μέλος των Εθνικών Ινστιτούτων Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUNIC).

A.B. Institute of Entrepreneurship Development Ltd. 

Το Α.Β. Institute of Entrepreneurship Development Ltd. είναι το αποτέλεσμα της πολυετούς λειτουργίας του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (iED) - ενός βραβευμένου οργανισμού που δεσμεύεται για την προώθηση της καινοτομίας και την ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος, σε όλες τις πτυχές της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης. Το Α.Β. Institute of Entrepreneurship Development Ltd ιδρύθηκε με στόχο την υποστήριξη των επιχειρήσεων, συνδυάζοντας τη συμβουλευτική επιχειρηματικότητας με τα τεχνολογικά εργαλεία και προσφέρει βαθιά και λειτουργική τεχνογνωσία, που διασφαλίζει την πρόοδο μίας επιχείρησης. Οι ανάγκες της αγοράς αλλάζουν συνεχώς και το Α.Β. Institute of Entrepreneurship Development Ltd αναζητά συνεχώς νέους και καινοτόμους τρόπους εξυπηρέτησής τους. Παράλληλα, στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, τη λειτουργική βελτίωση αλλά και την εφαρμογή νέων μεθόδων εργασίας, αυξάνοντας έτσι τις επιχειρηματικές δράσεις και δυνατότητες. Αξιοποιώντας την εμπειρία και τις διασυνδέσεις με τον ακαδημαϊκό κόσμο και συνδυάζοντας τις δυνατότητες, τις μεθόδους και τα εργαλεία από διάφορες αγορές και τομείς της οικονομίας, το Α.Β. iED Ltd. παρέχει καινοτόμες λύσεις στην αγορά. Τα κύρια πεδία δράσης του Α.Β. Institute of Entrepreneurship Development Ltd είναι τα εξής: • Επιχειρηματικότητα • Συμβουλευτική • Εκπαίδευση • Συγκριτική αξιολόγηση • Διαχείριση κινδύνου • Ανθρώπινο δυναμικό • Μάρκετινγκ Ο οργανισμός είναι σε θέση να εντοπίζει και να αξιολογεί τις τεχνικές απαιτήσεις επιχειρήσεων από διάφορους κλάδους (βιομηχανία, μηχανολογία, γεωργία, δημόσιες υπηρεσίες κ.λπ.) και με διαφορετικά μεγέθη (ΜΜΕ, νεοσύστατες επιχειρήσεις, μεγάλες εταιρείες). Πρωταρχικός στόχος του Α.Β. iED Ltd. είναι να βοηθήσει τους φιλόδοξους επιχειρηματίες να προσδιορίσουν τις συγκεκριμένες ανάγκες τους, να αναπτύξουν στρατηγικές στόχευσης καθώς και εξατομικευμένα σχέδια δράσης, ώστε να επιτύχουν και να διατηρήσουν την επιχειρηματική τους ευημερία. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να ενισχύσουν την παραγωγικότητα, την επικοινωνία, την αποτελεσματικότητα και την ανάπτυξη. Το εδραιωμένο ισχυρό δίκτυο συνεργασιών διασφαλίζει την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων. Προκειμένου να επιτύχει αυτούς τους στόχους, ο οργανισμός έχει υιοθετήσει μια προσέγγιση που θέτει σαν κεντρικό άξονα τον άνθρωπο. Για τον λόγο αυτό, το δίκτυο συνεργασίας περιλαμβάνει κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επιχειρηματικούς εταίρους από όλη την Ελλάδα, την Ευρώπη και το εξωτερικό. Σημαντική προτεραιότητα είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας και η ενίσχυση της επιχειρηματικής κουλτούρας σε όλα τα άτομα, ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, το υπόβαθρο και τις εμπειρίες τους.

Η εκδοτική εταιρεία Sandorf

Η Sandorf ιδρύθηκε το 2007 με την επίσημη επωνυμία Sandorf Publishing and Literary Agency. Ιδρυτής και πρωτεργάτης της εταιρείας είναι ο Ivan Sršen, πτυχιούχος γλωσσολόγος και ιστορικός, με πολυετή εκδοτική εμπειρία, ο οποίος έχει επιμεληθεί μια σειρά από λογοτεχνικά και μη λογοτεχνικά βιβλία για λογαριασμό διαφορετικών εκδοτών από την Κροατία. Η Sandorf είναι μια ανεξάρτητη βραβευμένη εκδοτική εταιρεία και το πρώτο επαγγελματικό λογοτεχνικό πρακτορείο για την εκπροσώπηση συγγραφέων στο εξωτερικό. Το ετήσιο πρόγραμμα εκδόσεων αποτελείται από είκοσι πέντε τίτλους λογοτεχνικών και μη λογοτεχνικών έργων που ανήκουν στο φάσμα των ανθρωπιστικών επιστημών, σε τομείς της πολιτιστικής και λογοτεχνικής θεωρίας, της φιλοσοφίας, της ιστορίας, της τέχνης και του λαϊκού πολιτισμού. Ο γενικός στόχος της Sandorf είναι να αυξήσει τη συχνότητα των πολιτιστικών/λογοτεχνικών εκδηλώσεων στην Κροατία και να μεγιστοποιήσει τη διεθνή δικτύωση συγγραφέων, ποιητών και άλλων συμμετεχόντων της δημιουργικής διαδικασίας των εκδόσεων και της λογοτεχνίας, ευρύτερα. Η Sandorf ασχολείται συστηματικά με διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες και έργα (Ulysses' Shelter, LitLink Festival). Το ενδιαφέρον του εκδοτικού τμήματος της Sandorf είναι η λογοτεχνία, η πολιτιστική και λογοτεχνική θεωρία, η ιστορία, η τέχνη και ο λαϊκός πολιτισμός.

Ένωση Σλοβένων Συγγραφέων

Η Ένωση Σλοβένων Συγγραφέων (SWA) είναι ένας εθελοντικός, ανεξάρτητος και μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εξυπηρετεί τα επαγγελματικά, κοινωνικά και πολιτιστικά συμφέροντα των Σλοβένων συγγραφέων. Οι δραστηριότητες του Συλλόγου καλύπτουν ολόκληρο τον πολιτιστικό χώρο της Σλοβενίας ανεξαρτήτως κρατικών συνόρων. Η Ένωση προσπαθεί να διασφαλίσει τη δημιουργική ελευθερία, την καλύτερη δυνατή θέση των σλοβενικών βιβλίων και την προώθηση των συγγραφέων. Με σημαντικά διεθνή λογοτεχνικά προγράμματα, παραγωγικές και εκδοτικές δραστηριότητες είναι ο πιο ενεργός οργανισμός και το κύριο κέντρο λογοτεχνικής δραστηριότητας στη Σλοβενία. Οι διεθνείς δραστηριότητες επικεντρώνονται στη διατήρηση επαφών και στην ανταλλαγή προγραμμάτων με λογοτεχνικά κέντρα, συλλόγους συγγραφέων και πολιτιστικά ιδρύματα.