Αποτελέσματα

Εδώ δημοσιεύουμε κάθε αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο του έργου,
δωρεάν διαθέσιμο για όσους ενδιαφέρονται.

kutatás, felmérés

Αποτέλεσμα 1 - Η Ερευνητική Έκθεση του READ-IN-CLUB

Η Ερευνητική Έκθεση του READ-IN-CLUB παρουσιάζει θέματα τα οποία σχετίζονται με την αξία της λογοτεχνίας για τον διαπολιτισμικό διάλογο, την ισότητα, την ποικιλομορφία και την ένταξη, καθώς και τις δυνατότητες των λεσχών ανάγνωσης για την ανάπτυξη των ενηλίκων.

Αποτελεσμα 2 - Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για τους "Lit.Mentors"

Τα Εικονικά Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για τους "Lit.Mentors" αποτελούν βασικό προϊόν του έργου READ-IN-CLUB και είναι αφιερωμένα στην κάλυψη της ανάγκης μιας καινοτόμου και ψηφιακής εκπαιδευτικής προσέγγισης, η οποία επιχειρεί να ενσωμα