Marco Santagata

author default image

Marco Santagata (1947–2020) bio je jedan od najvećih talijanista i talijanskih stručnjaka za Dantea i Petrarcu, znanstvenik svjetskoga glasa te autor brojnih djela književne povijesti i kritike. Santagata je objavio dosta knjiga. Osam knjiga kao pripovjedač, dvadeset i šest knjiga eseja i rasprava, desetak knjiga kao urednik. Čitaoci i kritičari širom svijeta te knjige hvale, ističu njihov visoki stil i tvrde da je u njima svaka autorova ideja dovedena u jasan izraz.

O tome postoji relevantna kritička literatura, u njoj prevladava jednodušno poštovanje za posvećenost i divljenje za postignuto.

Santagata je napisao i historijski roman "Pisar. Jedan Petrarcin petak" (Ilcopista. Un venerdì di Francesco Petrarca). To je čudesna i potresna knjiga o jednom danu zemaljskog živovanja pjesnika koga je, nakon što mu je kuga odnijela Lauru, sina Giovannija i unuka Francesca, napustio i pisar Giovanni Malpaghini, i koji već sumnja u besmrtnost duše. Santagata je napisao i biografski roman "Dante", ovaj koji čitalac ima u rukama, a koji je i rasprava i esej, primjer za žanrovsku izmiješanost (the blurring of genres) na preko pet stotina stranica, izdao ga je Mondadori, objavljen je već na engleskom i na španjolskom.

Books of author

Biographies & Memoirs

Dante: roman o njegovu životu

0
Language: Croatian Author: Marco Santagata Publisher: Sandorf

Santagata ostavlja pred čitateljem potpuno otvorenu perspektivu, nikada ne docira niti donosi krajnje zaključke, osim kad upozorava na Danteovo upravo „revolucionarno“