2. partnersko srečanje je v organizaciji založbe Sandorf potekalo med 31. marcem in 1. aprilom 2022 v živo v Splitu na Hrvaškem.  Vsak partner je predstavil svoja gradiva virtualnega seminarja, sledila je razprava. Sandorf je kot partnerska organizacija predstavil pregled izvedenih aktivnosti: izvedbeni načrt IO2; navodila za virtualne seminarje; izvedba seminarjev; struktura za module in možne spremembe. Po zaključku IO2 so partnerji nadaljevali z razpravo o izvedbi IO3 na podlagi predstavitve vodje IO, ITStudy o zasnovi ReadInClubDigital paltform. Na koncu so razmišljali o trajnosti projekta in značilnostih platforme.