Η δεύτερη συνάντηση των εταίρων του READ-IN-CLUB οργανώθηκε από την ομάδα έργου του by Sandorf Publishing και έλαβε χώρα στο Σπλιτ της Κροατίας μεταξύ 31 Μαρτίου και 1 Απριλίου 2022.

Κάθε εταίρος παρουσίασε το υλικό που συγκέντρωσε από το εικονικό σεμινάριο και το έθεσε προς συζήτηση. Επιπλέον η ομάδα των project managers του έργου έκανε μια επισκόπηση των όσων είχαν γίνει μέχρι τώρα: το σχέδιο υλοποίησης του IO2, οδηγίες για τα εικονικά σεμινάρια, δομή των διδακτικών ενοτήτων και πιθανές τροποποιήσεις.

Έχωντας ολοκληρώσει με το 2ο παραδοτέο, οι εταίροι προχώρησαν σε συζήτηση για το τρίτο παραδοτέο IO3 και την ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας #ReadInClubDigital. 

Η συνάντηση έκλεισε με ανταλλαγή ιδέων σχετικά με την βιωσιμότητα του έργου και τα χαρακτηριστικά των ψηφιακών προιόντων του.