Rezultati

Ovdje su objavljeni svi rezultati postignuti u okviru projekta, besplatno dostupni za sve zainteresirane.

kutatás, felmérés

Rezultat 1 - Izvješće o istraživanju

Izvještaj o istraživanju READ-IN-CLUB predstavlja istraživanje o temama koje se odnose na značenje književnosti za međukulturalni dijalog, jednakost, raznolikost i inkluziju, kao i potencijale čitateljskih klubova za razvoj odraslih.

Rezultat 2 - Seminari i tečaj

Virtualni seminari obuke za «Lit.

Rezultat 3 - ReadInClub#Digital

Rezultat 3 obuhvaća dizajn, razvoj, testiranje i implementaciju jedinstvene višejezične mrežne stranice, readinclub.eu.

Rezultat 4 - Read-In-Club E-priručnik

E-priručnik razvijen u ovoj fazi pruža pomoć potencijalnom krugu čitatelja, bilo koordinatorima bilo članovima, pri korištenju proizvoda, alata i materijala READ-IN-CLUB-a na najbolji mogući način.