ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Η ομάδα έργου αποφάσισε να δημιουργεί τακτικά ενημερωτικά δελτία του έργου για να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο του έργου, τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί κ.λπ. σε 6μηνιαία βάση.