kutatás, felmérés

Poročilo o raziskavi READ-IN-CLUB predstavlja raziskavo o temah, povezanih s pomenom literature za medkulturni dialog, enakost, raznolikost in vključenost ter potencialu bralnih klubov za razvoj odraslih. Nastalo je v okviru projekta READ-IN-CLUB: READ-INg for CULtUres across Borders kot prvi intelektualni produkt projekta.

To raziskavo so opravili vsi člani konzorcija, da bi raziskali najnovejše metode v zvezi s cilji projekta in da bi bolje razumeli vpliv krize COVID-19 na ekosistem umetnosti in kulture.

Poročilo vsebuje povzetek znanstvenih in akademskih člankov o vplivu krize COVID-19 na bralne klube v Evropi. Poleg tega poročilo izpostavlja nov vpliv COVID-19 na kreativni in kulturni sektor v Evropi, natančneje na knjižni sektor, ter prikazuje politike in strategije EU za okrevanje kulturnega sektorja po COVID-19, z večjim poudarkom na knjižnem (založniškem) sektorju. Poročilo vključuje 5 zbirk podatkov iz partnerskih držav – Grčije, Cipra, Madžarske, Slovenije in Hrvaške – da bi predstavili potrebe bralnih klubov in ugotovili vrzel v usposabljanju koordinatorjev bralnih klubov pri interpretaciji literature z medkulturnega vidika. dialog, pravičnost, raznolikost in vključenost. Nazadnje, na podlagi teh informacij poročilo artikulira tudi posebna priporočila za razvoj nadaljnjih intelektualnih rezultatov tega projekta – virtualne izobraževalne seminarje za „Lit.mentorje“ in spletno platformo.

 

 

Povezani dokumenti
Priponka Velikost
IO1 RESEARCH REPORT_SLO FINAL.pdf 1.07 MB