kutatás, felmérés

A READ-IN-CLUB kutatási jelentés az irodalom értékével kapcsolatos kutatásokat mutatja be a kultúrák közötti párbeszéd, a méltányosság, a sokszínűség és a befogadás témáit érintően, valamint feltárja az olvasóklubokban rejlő lehetőségeket a felnőttek fejlődését illetően. A jelentés a READ-IN-CLUB: READ-INg for CultUres over Borders projekt keretében valósult meg, a projekt első szellemi termékeként. A kutatás elvégzésében a konzorcium valamennyi tagja részt vett, hogy megvizsgálja a projekt céljait érintő „pillanatnyi állapotot”, és jobban megértse a COVID-19 válság művészeti és kulturális ökoszisztémára gyakorolt hatását.

A jelentés összefoglalja azokat a tudományos és szakirodalmi cikkeket, amelyek a COVID-19 válság európai olvasóklubokra gyakorolt hatásáról szólnak. A jelentés emellett rávilágít a COVID-19 újszerű hatására az európai kreatív és kulturális szektort, pontosabban a könyvszektort érintően, bemutatva a kulturális szektor COVID-19 utáni helyreállítására vonatkozó uniós intézkedéseket és stratégiákat, a hangsúlyt a könyviparra (könyvkiadásra) helyezve. A jelentés az 5 partnerországból – Görögországból, Ciprusról, Magyarországról, Szlovéniából és Horvátországból – származó adatgyűjtést foglalja magában, hogy bemutassa az olvasóklubok igényeit, valamint felmérje az olvasóklub-koordinátorok képzési hiányosságait az irodalom interkulturális szemszögéből történő értelmezését, a párbeszédet, egyenlőséget, sokszínűséget és befogadást illetően. Végül ezen információk alapján a jelentés konkrét ajánlásokat fogalmaz meg a projekt további eredményeinek – virtuális képzési szemináriumok „Lit.Mentorok” és online platform – kidolgozásához.

Kapcsolódó anyagok
Csatolmány Méret
[HUN] IO1 FINAL .pdf 1.8 MB