Η πρώτη εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων έλαβε χώρα στην Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας, στην Ελλάδα, μεταξύ 07/10/2021 - 08/10/2021, και διοργανώθηκε από την CulturePolis. 

Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την διάρκεια της συνάντησης ήταν τα εξής: 

  1. Διοικητική Οργάνωση (Χρήση του Google Drive και ορισμός διαδικτυακών συναντήσεων σε μηνιαία βάση)
  2. Παρακολούθηση προόδου και συζήτηση για την υλοποίηση του IO1
  3. Παρουσίαση του Quality Assurance and Evaluation Plan
  4. Παρουσίαση και Οριστικοποίηση του Dissemination Plan
  5. Παρουσίαση του πλάνου υλοποίησης για το IO2 
  6. Ομαδική δραστηριότητα αποτίμησης κινδύνων και προκλήσεων 

Ως συνέχεια της πρώτης διαδικτυακής συνάντησης που είχε πραγματοποιηθεί 1,5 μήνα νωρίτερα ανάμεσα στους εταίρους, η συνάντηση στην Κέρκυρα στέφηκε με επιτυχία . Ήταν η πρώτη φορά που οι εταίροι γνωρίζονταν από κοντά και αποτέλεσε καλή ευκαιρία να αποσαφινηστούν οι υποχρεώσεις και οι αρμοδιότητες του κάθε ένα.