1. internacionalni sastanak projektnog konzorcija održan je u Starom gradu Krfu, od 07. 10. 2021 do 08. 10. 2021., a domaćin sastanka bio je partner CulturePolis.

Teme o kojima se razgovaralo tijekom sastanka bile su sljedeće:

  1. Rasprava o administrativnim pitanjima (upotreba Google drivea i odluka da se održavaju mjesečni mrežni sastanci)
  2. Praćenje napretka implementacije IO1 - rasprava
  3. Predstavljanje Plana osiguranja i vrednovanja kvalitete
  4. Prezentacija i finalizacija plana diseminacije
  5. Predstavljanje Plana provedbe IO2
  6. Aktivnost procjene rizika

Nakon dva ciklusa uvodnih online sastanaka, bila je to prva prilika da se partneri osobno susretnu i upoznaju te razjasne projektne zadatke koje svaki od njih mora realizirati.